Uslovi korišćenja websajta Vitka linija

Opšti uslovi opisuju pravila i propise za upotrebu web stranice Vitka linija, koja se nalazi na  lokaciji https://vitkalinija.rs/.

Pristupanjem ovom veb mestu pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljajte da koristite Vitka liniju ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb stranicu i u skladu sa uslovima i odredbama Kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“ odnosi se na našu Kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnih za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način u izričito svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podleže važećem zakonu Republike Srbije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, pisanju velikih slova i / ili on / ona ili oni, uzimaju se kao zamenljive i stoga se odnose na istu.

Kolačići

Koristimo kolačiće. Pristupanjem sajtu Vitka linija pristali ste na upotrebu kolačića u skladu sa Politikom privatnosti Vitka linije.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bi nam omogućili da preuzmemo detalje korisnika za svaku posetu. Koristimo kolačiće kako bi unapredili funkcionalnost određenih delova websajta i kako bi unapredili korisničko iskustvo našim čitaocima. Neki od naših povezanih partnera / oglašivača mogu takođe koristiti kolačiće.

Licenca

Ako nije drugačije naznačeno, Vitka linija i / ili njeni davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Vitka liniji. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovome možete pristupiti iz Vitka linije za ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima.

Strogo je zabranjeno:

 • Da ponovno objavite materijal sa sajta Vitka linija
 • Prodaja, iznajmljivanje ili podlicenca materijala sa websajta Vitka linija
 • Umnožavanje, kopiranje ili kopiranje materijala sa sajta Vitka linije
 • Redistribuiranje sadržaja sa sajta Vitka linije

Delovi ove veb stranice pružaju mogućnost korisnicima da postavljaju i razmenjuju mišljenja i informacije. Vitka linija ne filtrira, ne uređuje, ne objavljuje i ne komentariše komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja websajta Vitka linija, njenih agenata i / ili povezanih kompanija. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Vitka linija neće biti odgovorna za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpljene kao rezultat bilo koje upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovu veb stranicu.

Vitka linija zadržava pravo da nadgleda sve komentare i uklanja sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uslova i odredbi.

Garantujete i zastupate sledeće:

 • Imate pravo da komentare objavite na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže uvredljivi, nepristojni ili na bilo koji drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dodeljujete Vitka liniji neekskluzivnu licencu za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kom obliku, formatu ili mediju.

Hiperveza (Hyperlink) do našeg Sadržaja

Sledeće organizacije mogu se povezati na naše web stranice bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Internet distributeri direktorijuma mogu se povezivati sa našim Veb lokacijama na isti način kao i hiperveze sa Veb lokacijama drugih navedenih preduzeća;

Ove organizacije mogu da vode do naše početne stranice, publikacija ili drugih informacija na našim

web lokacijama, pod uslovom da veza: (a) ni na koji način ne vara; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezivačke strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje sledećih vrsta organizacija:

 • opštepoznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • sajtovi zajednice dot.com;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • distributeri direktorija na mreži;
 • Internet portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Odobrićemo zahteve za povezivanje ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da negativno gledamo prema sebi ili prema našem websajtu; (b) organizacija nema negativne podatke o nama; (c) korist za nas od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo Vitka linije; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu voditi do naše početne stranice sve dok veza: (a) ni na koji način ne vara; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezivačke strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu gore i želite da se povežete sa našim web sajtom, morate nas o tome obavestiti slanjem e-maila support@vitkalinija.rs ili na adresi https://vitkalinija.rs/kontakt/ . Uključite svoje ime, ime svoje organizacije, podatke za kontakt kao i URL vaše veb lokacije, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb stranicu i spisak URL adresa na našoj veb lokaciji na koje biste želeli link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezu do naše veb stranice kako sledi:

 • Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa na koji je povezan; ili
 • Korišćenjem bilo kog drugog opisa naše Veb stranice na koji je povezano, što ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb stranici stranke koja povezuje.

Nijedna upotreba logotipa Vitka linije ili drugog umetničkog dela neće biti dozvoljena za povezivanje bez ugovora o licenci za žig.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja, ne možete stvarati iframe oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Pristajete da nas zaštitite i zaštitite od svih potraživanja koja se pojavljuju na vašoj veb lokaciji. Nijedna veza ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kojoj veb lokaciji koja se može protumačiti kao kleveta, nepristojno ili kriminalno ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili neko drugo kršenje bilo kojih prava trećih lica.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Rezervacija prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše veb stranice. Odobravate da na zahtev odmah uklonite sve veze do naše web stranice. Takođe zadržavamo pravo da usvojimo ove uslove i odredbe i to je politika povezivanja u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem sa našom veb lokacijom pristajete na obavezu i poštovanje ovih uslova povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako na bilo kojoj strani nađete bilo kakvu vezu koja nas vređa, možete nas kontaktirati i obavestiti u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni ili odgovoriti direktno vama.

Ne osiguravamo da su podaci na ovoj veb lokaciji tačni, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Izjava o odricanju odgovornosti

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili telesne povrede;
 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • izuzeti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje možda neće biti isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom pasusu; i (b) uređuju sve obaveze koje proizilaze iz izjave o odricanju odgovornosti, uključujući obaveze koje proizlaze iz ugovora, deliktom i zbog kršenja zakonske obaveze.

Sve dok se informacije i usluge na web lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Ovo je moguće postići samo uz najkvalitetnije savete profesionalaca i eksperata iz oblasti zdravlja, nutriconizma, dijeta, treninga, motivacije, stanja uma i vežbanja.

Mi smo posvećeni da ti obezbedimo najkvalitetnije informacije i učinimo ih dostupnim, pitkim, razumljivim i praktičnim. Jedino na taj način možeš doneti najbolju moguću odluku za tvoje zdravlje i ostvariš željene rezultate.