Kalkulator idealne težine

Sep 14, 2021 • 3 min čitanja

Kalkulator idealne težine smo dizajnirali da izračuna tvoju idealnu težinu. Kao parametre on uzima tvoju visinu i tvoj pol, a koristi najpopularnije formule da bi došao do rezultata.

Nakon unosa visine i pola, kalkulator će ti dati rezultate za pet formula. Na taj način lako možeš uporediti nekoliko različitih formula i jasno odrediti cilj. Takođe ovde možeš pronaći najkvalitetnije dijete.

Faktori idealne težine

Faktori koji utiču na čovekovu idealnu težinu su sledeći:

 • Pol. Generalno žene su lakše od muškaraca iako imaju veći procenat telesne masti. Muško telo generalno ima veću mišićnu masu, a mišići su teži od masti. I ne samo to. Žene generano imaju manju gustinu kostiju i obično su niže.
 • Visina. Što je osoba viša to ima više mišićne mase i telesne masti, a to rezultira većom težinom. Muškarac iste visine trebao bi biti teži za oko 10% – 20% od žene .
 • Veličina kostiju, je još jedan važan faktor koji ima značajan uticaj na merenje idealne težine. Meri se na osnovu obima zglobova i visine. Pa tako imamo tri kategorije male, srednje i velike kosti.

Formule kalkulatora idealne težine

Kalkulator idealne težine je dizajniran da koristi sledeće formule:

 • J. Hamwijeva formula (1964)
  Muško: 48.0 kg + 2.7 kg po inču preko 5 feet-a
  Žensko: 45.5 kg + 2.2 kg po inču preko 5 feet-a
  Napravljena je u medicinske svrhe.
 • J. Devine formula (1974)
  Muško: 50.0 kg + 2.3 kg po inču preko 5 feet-a
  Žensko: 45.5 kg + 2.3 kg po inču preko 5 feet-a
  Slično Hamwijevoj formuli, prvobitno napravljena je u medicinske svrhe. Međutim ubrzo postaje univerzalna formula za određivanje idealne težine.
 • D. Robinsonsova formula (1983)
  Muško: 52 kg + 1.9 kg po inču preko 5 feet-a
  Žensko: 49 kg + 1.7 kg po inču preko 5 feet-a
  Jedna od modifikacija Devineove formule
 • R. Milerova formula (1983)
  Muško: 56.2 kg + 1.41 kg po inču preko 5 feet-a
  Žensko: 53.1 kg + 1.36 kg po inču preko 5 feet-a
  Jedna od modifikacija Devineove formule.

Formula indeksa telesne mase (BMI)
Indeks telesne mase (body mass index ili skraćeno BMI) je opšti pokazatelj da li imaš zdrav odnos težine i visine. Više o indeksu telesne mase pronađi ovde.

Ograničenja formula idealne težine

Formule su osmišljene da budu primenjene na generalnu populaciju. Međutim svaki pojedinac se razlikuje. Pa tako formule ne mogu biti apsolutno tačne za svakog pojedinca.

Preporučujemo da se se naš kalkulator koristi kao opšta smernica zasnovana na najpopularnijim formulama. One uzimaju u obzir samo visinu i pol. Ostale fitness kalkulatore pronađi ovde.

Kalkulator idealne težine